//
you're reading...
3d model, anglesey, art, Art and Archaeology, Bronze Age, Community Archaeology, Digital art, Neolithic, Public Archaeology, survey

Galw am wirfoddolwyr i bedwerydd tymor o gloddio yn Bryn Celli Ddu, rhwng y 11 o Fehefin ac y 7 o Orffenaf

Rydym yn dychwelyd i gloddio yn nirwedd Bryn Celli Ddu am ein bedwerydd tymor, rhwng y 11 o Fehefin ac yr 7 o Gorffenaf. Ydych chi yn byw ar Ynys Môn, neu gogledd Cymru? Rydym yn apelio am wirfoddolwyr i ymuno efo’r prosiect. Mae’n rhad ac am ddim i fod yn rhan o’r tîm.

Bydd y prosiect archaeoleg gymunedol cyffrous hwn, a leolir ar Ynys Môn, yn canolbwyntio ar dirwedd Bryn Celli Ddu. Dros y tri blwyddyn diwetha, mae’r tîm wedi dod o hyn i lawer o dystiolaeth  — gyda sylw arbennig i gelfyddyd y creigiau cyfagos, heneb oes efydd, a glych o bydewau Neolithig, yn peintio llun o gweithgareddau dynol yn yr ardal, wrth i bobl ddefnyddio ac ailymweld â’r ardal dros 10,000 o flynyddau.

Mae’r dystiolaeth hon o blaid gweithgaredd cynhanesyddol yn awgrymu’r potensial fod y sefyllfa yn y tirwedd — a’r gyfeiriadaeth rhwng henebion — yn bwysig ar gyfer datblygu’r tirwedd yn y gorffennol.

 

This slideshow requires JavaScript.

Cynhelir cyfres o gyfleoedd i wirfoddoli, gweithdai a digwyddiadau ym Mryn Celli Ddu yn ystod mis Mehefin a Gorffenaf 2018, ac rydym yn chwilio am wirfoddolwyr i gymryd rhan yn y cloddio ar hyn o bryd.

I fod yn rhan o’r prosiect, cysylltwch â Dr Ffion Reynolds ar CadwPublicProgrammes@gov.wales.

Cynhelir Diwrnod Agored Archaeoleg ar 16 Mehefin ym Mryn Celli Ddu. Bydd gweithdai, gosodiadau celf a theithiau o gwmpas heneb Bryn Celli Ddu a’r gwaith cloddio. Bydd yna hefyd noson i syllu ar y sêr ym Mryn Celli Ddu ar y 15 o Fehefin.

Mae Prosiect Tirwedd Bryn Celli Ddu yn bartneriaeth rhwng Cadw, Prifysgol Fetropolitan Manceinion a Prifysgol Gaerhirfryn . Mae’r prosiect yn cael ei gyfarwyddo gan Dr Ffion Reynolds, Seren Griffiths, Dr Ben Edwards, Adam Stanford. Nod y prosiect yw datblygu Archaeoleg Gyhoeddus, Modelu 3D ac ymchwil archaeoleg.

About FfionR

I’m Ffion, Honorary Research Fellow at Cardiff University and Heritage and Arts Manager for Cadw, the historic environment service for the Welsh Government. At Cadw, my role is to oversee projects that link heritage with the arts, inspire new ways of engaging people with our built environment and to link people with their local heritage and archaeology.

Discussion

No comments yet.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Cadw

Manchester Metropolitan University

Dilynwch fi ar Trydar | Follow me on Twitter

%d bloggers like this: